Fasadantenn för WM-Bus

Fasadantenn för Wireless M-Bus
Artikel: ANT05