Vi utvecklar smarta och innovativa produkter för mätning i fastigheter

MIVO Connect är ett öppet system för insamling av mätvärden

Vill du som fastighetsägare ha friheten att välja hur du ska använda din mätdata?
Med MIVO Connect får du en öppen plattform för insamling av all din mätdata.

MIVO Connect M-Bus Gateway

MIVO Connect är en användarvänlig M-Bus Gateway för insamling av fastighetens vattenmätare, elmätare och temperatursensorer. Exportera och dela mätdata till valfria överliggande system för debitering (IMD), styrning och energiuppföljning.

  • Öppet system
  • Inga återkommande kostnader
  • Färdiga integrationer med andra system
  • Kan samla in upp till två tusen mätare
Mivo Connect M-Bus Gateway

Smart och flexibelt modulsystem

MIVO Connect M-Bus Gateway har ett smart modulsystem som gör att huvudenheten enkelt kan utökas med upp till 10 expansionsenheter för att möjliggöra insamling av upp till 2000 M-Bus mätare. Det tycker vi är kostnadseffektivt och framtidssäkert!

  • Utöka med upp till 10 m-bus expansionsenheter för att hantera över 2000 M-Bus laster i en och samma enhet
  • Varje expansionsenhet läses av parallellt vilket ger hög insamlingsprestanda
Mivo Connect M-Bus Gateway
Använd fastighetens mätdata som du vill

Använd fastighetens mätdata precis som du vill

MIVO Connect M-Bus Gateway kan installeras i både nyproduktion och befintliga fastigheter för mätning. Enheten är inte bunden till något specifikt överliggande system eller kommunikationsstandard. Det ger dig frihet att samla in och använda mätdata precis som du vill.

  • Debitering (IMD)
  • Styrning på innetemperatur
  • Energiuppföljning

Integrationer med andra system

MIVO Connect har färdiga integrationer med överordnade system för IMD, automation och energiuppföljning tack vare öppna protokoll och gränssnitt som följer industristandard. Nya integrationer utvecklas löpande.

Styrning på innetemperatur

Styrning på innetemperatur

Jobbar du med styrning inom värme och ventilation? Vill du slippa tidskrävande Modbus-mappning för integration med DUC? Med MIVO Connects webbaserade mjukvara får du en smidig integration med DUC där Modbus-mappningen går enkelt och snabbt.

Användarvänlig webbaserad mjukvara för snabb konfigurering

Installation och konfigurering sker enkelt och snabbt i MIVO Connect UI, webbaserad mjukvara utan krav på drivrutiner eller extern mjukvara. Gränssnittet är intuitivt med en startguide som hjälper användaren att snabbt och enkelt koppla upp produkten. All konfigurering och felsökning sker i den inbyggda mjukvaran.

Enkel konfigurering av Mivo Connect IoT Gateway