Vi utvecklar smarta och innovativa produkter för mätning i fastigheter

Välkommen att kontakta oss

MIVO Connect samlar in fastighetens mätare och sensorer

MIVO Connect är fastighetens insamlingspunkt för all din mätning. Exportera och dela mätdata till överliggande system för visualisering, IMD (individuell mätning och debitering), styrning och energiuppföljning.

  • Användarvänlig och enkel att hantera
  • Inga återkommande kostnader
  • Färdiga integrationer med överliggande system
  • Kan samla in mätdata från upp till 2000 mätare
Mivo Connect smart IoT Gateway
Använd fastighetens mätdata som du vill

Använd fastighetens mätdata precis som du vill

MIVO Connect är en smart och öppen insamlingsenhet (Smart IoT Gateway) för integrering av nya och befintliga anläggningar för insamling av energidata och temperaturvärden. Produkten är inte bunden till något specifikt överliggande system eller kommunikationsstandard. Det ger dig frihet att samla in och använda fastighetens mätdata precis som du vill. MIVO Connect IMD Systemskiss

  • Öppet och flexibelt system för mätinsamling
  • Samla in för styrning på innetemperatur
  • Samla in för energiuppföljning
  • Samla in för Individuell mätning och debitering (IMD)

Integrationer med andra system

MIVO Connect har färdiga integrationer med överordnade system för IMD, automation och energiuppföljning tack vare öppna protokoll och gränssnitt som följer industristandard. Nya integrationer utvecklas löpande.

Styrning på innetemperatur

Snabb integration för styrning på innetemperatur

Jobbar du med styrning inom värme och ventilation? Vill du slippa tidskrävande Modbus-mappning för integration med DUC? Med MIVO Connects webbaserade mjukvara får du en smidig integration med DUC där Modbus-mappningen går enkelt och snabbt.

Enkel och användarvänlig konfigurering av mätare

Installation och konfigurering sker enkelt och snabbt i MIVO Connect UI, webbaserad mjukvara utan krav på drivrutiner eller extern mjukvara. Gränssnittet är intuitivt med en startguide som hjälper användaren att snabbt och enkelt koppla upp produkten. All konfigurering och felsökning sker i den inbyggda mjukvaran.

Enkel konfigurering av Mivo Connect IoT Gateway