Öppet system för insamling av mätvärden i fastigheter

Samla in dina M-Bus mätare och dela mätdata till valfritt överordnat system.
MIVO Connect samlar in mätvärden med öppna protokoll.

MIVO Connect Data Gateway

En öppen M-Bus Gateway för mätinsamling för fast eller mobilt 4G/5G nätverk. Enheten samlar in information via inbyggda eller externa gränssnitt typ M-Bus, M-Bus IP, Modbus RTU/TCP med flera.

Läs mer

MIVO Connect M-Bus Extender 256

MIVO Connect M-Bus Extender 256 är en påbyggnadsmodul till MIVO Connect Data Gateway och utökar systemets kapacitet med ytterligare 256 M-Bus laster.

Läs mer

MIVO Connect Wireless M-Bus Extender

MIVO Connect WM-Bus Extender är en påbyggnadsmodul till MIVO Connect Data Gateway och utökar systemet med möjlighet att samla in trådlösa M-Bus mätare.

Läs mer

Flexibel design

MIVO Connect samlar in upp till 2000 mätare

MIVO Connect är designat med ett smart modulsystem som gör att en Gateway enkelt kan utökas med upp till tio expansionsenheter (M-Bus Extender) för insamling av upp till 2000 mätare. MIVO Connect är helt öppen och du kan fritt själv välja hur du vill exportera olika mätdata till olika system samtidigt.

Mivo Connect M-Bus System

MIVO Connect OS

Full kontroll på mätare med inbyggd mjukvara

MIVO Connects inbyggda webbaserade mjukvara gör det enkelt att hantera alla fastighetens mätare och sensorer. Den intuitiva guiden hjälper dig att snabbt söka fram en mätare eller en lista av mätare. Du får en bra översikt för kontroll om en mätare fungerar och en ögonblicksbild av värden för en eller flera mätare.

Mivo Connect Meter Monitor

Fördelar med MIVO Connect

Schemalagda rapporter till ett eller flera överliggande system

Varje schemalagd export är helt individuell och kan konfigureras med olika mätare, leveransformat, insamlingsupplösning och rapportintervall. Den intelligenta insamlingsmotorn planerar insamlingen på effektivaste sättet.

Standardiserade transportprotokoll

MIVO Connect har stöd för de vanligaste transportprotokollen: HTTP(S), FTP(S) och MQTT. Enheten har fördefinerade rapportformat och utökas regelbundet med nya format.

Intern lagring skyddar mot dataförlust

Den interna lagringen skyddar mot dataförlust vid problem med internetförbindelsen eller vid eventuell dataförlust i överliggande system.

Inbyggd avkodning av M-Bus ger enkel integration

MIVO Connect har en fullständig M-Bus avkodare som är testad under många års drift mot de flesta mätartillverkare på marknaden. Vid leverans till överliggande system kan mätvärden normaliseras till önskad enhet och skalning vilket förenklar integration.

Enkel integrering mot lokala styrsystem

MIVO Connect kan integrera med DUC via M-Bus över IP, ModBus RTU samt ModBus TCP. Det inbyggda webbgränssnittet gör det enkelt att konfigurera och generera modbusmappningar och tillhörande Excel-dokumentation.

Expanderbar, uppgraderingsbar och framtidssäker

MIVO Connect har ett smart modulsystem vilket gör att enheten kan utökas med nya fysiska gränssnitt eller funktioner i mjukvaran allt eftersom framtiden kräver det.