M-Bus är en europeisk standard för fjärravläsning av mätare

M-Bus står för "Meter-Bus" och är en standardiserad kommunikationsprotokoll för fjärravläsning och hantering av mätinstrument och elmätare. Protokollet används främst inom energi- och vattenmätningssystem, där det möjliggör effektiv och pålitlig kommunikation mellan olika typer av mätare och datainsamlingsenheter.

Insamling med M-Bus i trådat nätverk

M-Bus är en kommunikationsteknologi som används för mätning och fjärravläsning av till exempel el-, vatten-, värme- och temperaturmätare.

Optimalt för undermätning

M-Bus protokollet är stabilt, tydligt och ger mycket detaljerad information. Men det gör att M-Bus i jämförelse med andra tekniker kan upplevas långsamt. M-Bus är därför bäst lämpad för mätvärden som kan skickas med mindre upplösning, t ex varje kvart, timme eller dygn. För debitering av t ex vattenförbrukning eller el är det dock ofta mer än tillräckligt.

Öppet standardiserat protokoll

M-Bus är ett standardiserat öppet protokoll utvecklat 1991 för insamling av mätare i stadsmiljö, men som idag används främst för insamling av undermätning i fastigheter. Trots sin ålder och med tuff konkurrens från nya teknologier är M-Bus en av de vanligaste metoderna för att läsa av mätare.

M-Bus finns i två utföranden, trådbunden och trådlös. Trådlös M-Bus delar många av fördelarna med trådbunden M-Bus, men med skillnaden att du undviker dyra kabelinstallationer. I vår artikelserie om M-Bus återkommer vi med en fördjupning om trådlös M-Bus i ett senare inlägg.

Smart Data Gateway / M-Bus Master

En trådad installation drivs och kontrolleras av en M-Bus master och eftersom M-Bus mastern förser mätarna (eller laster som det kallas i M-Bus terminologi) med ström, så blir antalet på slingan begränsad pga strömförsörjningen.  M-Bus mastern finns i olika storlekar och vanligtvis kan 256 mätare (laster) anslutas, men byggas ut med extenders så att fler kan samlas in.

Smidig installation med M-Bus

M-Bus kombinerar kommunikation och strömförsörjning i två ledare. Eftersom installationer kan se olika ut och det kan vara svårt att dra förmonterade kontakter genom elrör, så finns ingen standardkontakt specificerad. Ledarna är dessutom ”polaritetsoberoende” vilket betyder att installatören inte behöver tänka på plus eller minus, med andra ord spelar det ingen roll hur de två ledarna kopplas in. Hur kablarna dras och kopplas är även det flexibelt och kan därför formas både i ett stjärn-nät eller i en bus-struktur. Typiskt kan ett kablage användas till 256 mätare.

Unik identifiering för varje mätare

Ett vanligt problem i nätverk är hur man adresserar mätare. M-Bus har två möjligheter för adressering: primär och sekundär adressering.

Primär adressering

Vid primäradressering används en siffra mellan 1-250 som också måste vara unik på slingan, därför behöver varje mätares primäradress manuellt ställas in vid installation.

Sekundär adressering

Vid sekundäradressering använder man istället ett på mätaren förtryckt 8 siffrigt nummer som oftast är samma nummer som mätarnumret. Denna metod kräver ingen manuell konfigurering och har därför mindre risk för fel.

En sekundäradress är i de allra flesta installationer unik men det finns fortfarande en liten risk för att 2 mätare från olika tillverkare kommer levererade med samma sekundäradress, därför använder man i M-Bus utöver sekundäradressen även en internationellt unik identifikation.

Den unika identifikationen består av mätarens tillverkarkod med tre bokstäver, mätartypen, mätargenerationen och sekundäradressen. Så här kan ett exempel på en unik identifikation se ut för en Elmätare från ABB: ABB-12345678-Elmätare-Generation:1.

M-Bus är självbeskrivande

En stor fördel med M-Bus gentemot andra protokoll är att värden som skickas i M-Bus är självbeskrivande. För varje värde som skickas från mätaren, talar mätaren själv om vad det är för storhet och enhet. Fördelen med detta är att det inte behövs en ny drivrutin för varje ny mätare som man vill samla in. Tyvärr brister detta något när det kommer till lite mer komplexa mätare och värden, men detta återkommer vi till senare i vår artikelserie.

Fördelar med att använda M-Bus

Standardiserat protokoll

M-Bus är ett standardiserat protokoll som används för kommunikation mellan mätare och dataloggers. Detta gör att olika tillverkares mätare och dataloggers kan kommunicera med varandra, vilket förenklar systemintegrationen.

Självbeskrivande värden

Som jag nämnde tidigare är värden som skickas i M-Bus självbeskrivande, vilket innebär att mätaren själv indikerar vad det är för storhet och enhet för varje värde som skickas. Detta gör det enklare att tolka mätdata.

Låg strömförbrukning

M-Bus är utformat för att ha låg strömförbrukning, vilket gör det till en idealisk lösning för trådlös avläsning av undermätare. Detta innebär att batteridrivna mätare kan hålla i många år.

Enkel installation

Installationen av M-Bus-baserade mätare är relativt enkel och kräver vanligtvis inga speciella verktyg eller expertkunskaper.

Sammanfattningsvis är fördelarna med M-Bus vid undermätning dess standardiserade protokoll, självbeskrivande värden, låg strömförbrukning och enkel installation.