Vi är ett svenskt utvecklingsföretag med expertis inom M-Bus och mätinsamling i fastigheter

Med vårt system MIVO Connect erbjuder vi systemleverantörer, fastighetsägare och kunder en enklare, säkrare och flexiblare plattform för insamling av mätare och givare.

Öppen insamling med standardiserade protokoll

Med vårt system MIVO Connect erbjuder vi systemleverantörer, fastighetsägare och kunder en framtidssäker och flexibel plattform för insamling av mätdata i fastigheter. MIVO Connect är ett öppet system som använder standardiserade kommunikationsprotokoll.

Att mäta är att veta. Samla in all energidata från fastigheten och få bättre beslutsunderlag för investeringar och åtgärder i energieffektivisering.

M-Bus

Det ska vara enkelt att samla in och använda mätdata

Med vår expertis inom hårdvara, inbyggda system och datainsamling vill vi hjälpa fastighetsägare med hållbara och enkla lösningar. Vi erbjuder fastighetsägare teknik och smarta produkter av hög kvalitet för framtiden.

Vårt mål är att vara den främsta leverantören inom fastighetsmätning, IoT och datainsamling.

Vi vill bidra till energieffektivare fastigheter genom digitalisering och smarta produkter för IoT och datainsamling. Vi ser en stor potential i att använda fastighetens energidata inom automation och AI (Artificiell intelligens) och hur den kan användas i omställningen till mer energieffektiva fastigheter.

expertis inom M-Bus, mätvärdesinsamling, IoT och inbäddade system.