Vi utvecklar öppna produkter inom datainsamling, IoT och Proptech

Med MIVO Connect erbjuder vi fastighetsägare och systemleverantörer ett öppet, flexibelt och framtidssäkert alternativ för insamling av energidata från mätare och givare fastigheter.

Mätinsamling med standardiserade protokoll

Med vårt system MIVO Connect erbjuder vi systemleverantörer, fastighetsägare och kunder en framtidssäker och flexibel plattform för insamling av mätdata i fastigheter. MIVO Connect är ett öppet system som använder standardiserade kommunikationsprotokoll.

Att mäta är att veta. Samla in all energidata från fastigheten och få bättre beslutsunderlag för investeringar och åtgärder i energieffektivisering.

M-Bus

Det ska vara enkelt att samla in och använda mätdata

Med vår expertis inom hårdvara, inbyggda system och datainsamling hjälper vi fastighetsägare med hållbara och användarvänliga produkter.

Vårt mål är att vara den ledande leverantören inom fastighetsmätning, IoT och datainsamling.

Vi vill bidra till energieffektivare fastigheter genom digitalisering och smarta produkter för IoT och datainsamling. Vi ser en stor potential i att använda fastighetens energidata inom automation och AI (Artificiell intelligens) och hur den kan användas i omställningen till mer energieffektiva fastigheter.

expertis inom M-Bus, mätvärdesinsamling, IoT och inbäddade system.