3/4/2023

Vattenföreningen övervakar pumparna med MIVO Connect M-Bus Gateway

Nu får vattenföreningen full kontroll på pumpstationen

En vattenförening utanför Mellerud med 700 abonnenter kan nu övervaka sina vattenpumpar och få larm om något kritiskt inträffar. Det man övervakar är nedsmutsning, nivå i reservoar, elförbrukning, temperatur i stationen, utlösta motorskydd på tryckstegringspumpar, fellarm från pumpar.

Integration till Loggamera för övervakning

En MIVO Connect M-Bus Gateway samlar in mätdatat med integration till Loggamera för övervakning.

Många fördelar med MIVO Connect M-Bus Gateway

Leif Lästh, som är teknisk projektledare på Mindmill AB, berättar att valet av MIVO Connect för mätinsamling gör det enkelt med både installation och integration till överordnat system. Öppet, flexibelt och kostnadseffektivt är andra argument som Leif gillar med MIVO Connect.