April 3, 2023

Pumparna övervakas med MIVO Connect

En vattenförening utanför Mellerud med 700 abonnenter kan nu övervaka sina vattenpumpar och få larm om något kritiskt inträffar. Det man övervakar är nedsmutsning, nivå i reservoar, elförbrukning, temperatur i stationen, utlösta motorskydd på tryckstegringspumpar, fellarm från pumpar.

Integration med överordnat system

MIVO Connect M-Bus Gateway samlar in mätdatat med integration till Loggamera för övervakning.

Fördelarna är många

Leif Lästh, som är teknisk projektledare på Mindmill AB, berättar att valet av MIVO Connect för mätinsamling gör det enkelt med både installation och integration till överordnat system. Öppet, flexibelt och kostnadseffektivt är andra argument som Leif gillar med MIVO Connect.