7/3/2023

MIVO medverkade på seminarium om "Framtidens Digitala Fastigheter"

MIVO medverkade på seminarium om "Framtidens Digitala Fastigheter" i arrangemang av Estatement Group och PropTech Sweden.

Fastighetsägare och Proptech i diskussion om framtidens digitala fastigheter

Fastighetsägare och teknikleverantörer inom Proptech delade med sig av sina erfarenheter och kunskaper i rundabordssamtal, ämnen som hur digitalisering kan användas i allt från att skapa tryggare boendemiljöer till energieffektivisering togs upp.

Stora framsteg görs inom teknik för omställning till energieffektivare fastigheter, men frågor om hur fastighetsägare ska prioritera och investera långsiktigt rätt i den nya tekniken väcktes.

Öppna system och standarder inom undermätning

Vi på MIVO tog naturligtvis upp frågan om öppna system och standarder, som är viktigt för att fastighetsägare ska känna trygghet och kunna göra långsiktiga investeringar.