September 15, 2023

Stöd för Elvacos trådlösa M-Bus mottagare

Få en öppnare och flexiblare lösning med MIVO Connect

MIVO Connect konfigurerar nu automatiskt de trådlösa M-Bus mottagarna, visar signalstyrkor och ålder på senast mottagna paket direkt i gränssnittet. Dessutom samlar MIVO Connect in givare från flera mottagare samtidigt vilket ger ett robust trådlöst nätverk.

Möjligheten att kombinera Elvaco CMeX50 eller CMi-Box, med EcoGuard Air Receiver och MIVO Connect M-Bus Gateway, gör att du får en öppen och flexibel lösning för din mätinsamling.