August 22, 2023

Stöd för EcoGuard Air Receiver

Samla både M-Bus och EcoGuard trådlösa givare i MIVO Connect

Nu kan du som använder EcoGuard Air Receiver i fastigheten koppla ihop dina mottagare med MIVO Connect och på så sätt samla alla dina trådlösa M-Bus och EcoGuard givare i en och samma enhet. En perfekt lösning för att dela dina temperaturvärden till DUC för styrning på innetemperatur och ett eller flera överordnade system samtidigt.