September 20, 2022

Höga energipriser ger incitament för mer mätning

Aldrig tidigare har elpriserna varit så höga som nu. Samtidigt har fastighetsägare och byggherrar aldrig haft större anledning att vidta åtgärder för att minska elkostnaderna – och samtidigt framtidssäkra sina byggnader.

Det finns lösningar som gör att du kan hantera dagens höga elpriser, göra din byggnad grönare och minska dina energikostnader.

Mät mer för optimering och energiövervakning

Genom att investera i smarta system som mäter byggnadens totala energianvändning, kan du som fastighetsägare eller byggherre övervaka och kontrollera elanvändningen för att optimera byggnadens energibehov.

Med MIVOs smarta IoT Gateway MIVO Connect får du en smidig och säker infrastruktur för insamling av energimätning. Exportera dina mätdata till ett eller flera överordnade system för energiövervakning och optimering.