Användningsområden

Med MIVO Connect M-Bus Gateway får du full frihet att dela mätdata med system för IMD, värmestyrning och energiuppföljning. MIVO Connect samlar in mätdata från alla typer av trådbundna och trådlösa M-Bus mätare och EcoGuards trådlösa mätning.

Individuell mätning och debitering
Gemensam el & IMD

Med individuell mätning och debitering ökar medvetenheten hos boende om sin egna elanvändning och vattenförbrukning. Det är rättvist och energieffektivt.

Energioptimering
Värmestyrning

Mäta temperatur, fukt och CO2 skapar förutsättningar för ett bättre inomhusklimat och minskade energikostnader. Dela mätvärden med system för värmestyrning och AI för energioptimering.

Energiuppföljning
Energiuppföljning

Följ fastighetens energiförbrukning och vad den används till för att hitta energitjuvar, samt åtgärder för energieffektivisering. MIVO Connect har färdiga integrationer till system för energiuppföljning.