Hur vill du använda fastighetens mätdata?

Mätfrihet på riktigt

MIVO Connect ger dig full frihet och kontroll över alla mätvärden i fastigheten. Samla in och exportera mätdata till system för IMD, automation och energiuppföljning.

MIVO Connect samlar in din mätdata

MIVO Connect stödjer alla typer av M-Busmätare och EcoGuard Wireless.

Mäta varmvatten

Varmvatten

Mäta inomhustemperatur

Temperatur

Energimätning

Energi

Mäta solenergi

Solceller

Mätning laddstolpar

Laddstolpar

Mäta CO2 och fukt

CO2 & Fukt

Har du frågor om mätning?

Vi är specialister på insamling av mätdata och svarar gärna på dina frågor.

kontakta oss

Individuell mätning och debitering (IMD)

IMD ökar medvetenheten hos hyresgäster om vattenkonsumtion och energianvändning. Det motiverar dem till att minska förbrukningen och därmed sänkta boendekostnader. Det är rättvist då hyresgästerna endast betalar för det de förbrukar. Med individuell mätning finns också möjlighet till gemensam el, då knyts alla hyresgäster till ett gemensamt elavtal. Detta leder till lägre fasta kostnader då nätbolaget endast kan ta ut en nätavgift.

  • Ökad medvetenhet om vatten- och energikonsumtion
  • Minskade kostnader för hyresgäst och fastighetsägare
  • Rättvist då hyresgästen endast betalar för egen förbrukning
IMD Individuell mätning och debitering

Mäta inomhusklimat

Att mäta temperatur, fukt och CO2 skapar förutsättningar för bättre inomhusklimat och minskade energikostnader. Med MIVO Connect har du full frihet att använda din temperaturdata precis som du vill. Färdiga integrationer gör det enkelt att exportera temperaturvärden till DUC för styrning och system för visualisering.

  • Ger förutsättningar för skönare inomhusklimat
  • Minskar uppvärmningskostnader
  • Integrera med DUC och styrsystem
Mäta inomhusklimat

Energiuppföljning för minskad energianvändning

Följ fastighetens utveckling av energiförbrukning och vad den används till, kostnaden och hållbarhet mot dina mål och hitta besparingar och åtgärder. MIVO Connect har integration till flera energiuppföljningssystem för fastigheter.

  • Få kontroll på fastighetens hela energianvändning
  • Minskade energikostnader
  • Gör det enkelt att följa upp åtgärder
Energiuppföljning
Digitalisera för hållbara fastigheter

“Genom digitala lösningar kan fastighetsbolag spara både pengar och energi. MIVO Connect är utvecklad för att enkelt samla in mätdata och exportera till överliggande system för styrning av värme och ventilation, t ex kan detta göras med AI, Artificial intelligens,"

Thomas Alvestav

Marknad / MIVO Technology